Una bona clau

Ja fà temps que ens veiem obligats a definir-nos davant els aparells digitals amb un nom d’usuari i una clau per a poder accedir als diferents serveis com ara els telèfons mòbils i les seues aplicacions o els ordinadors amb sistemes més nous i els serveis web d’internet (correu electrònic, xarxes socials, botigues i banca electrònica…)
Durant molt de temps ens han dit i s’han elaborat consells i pràctiques per a fer una clau forta i difícilment esbrinable. Hi ha molts exemples i, si vols, aquí pots consultar-ne un dels que conec de fà més temps: el password meter de Jeff Todnem .

Fà un temps, vaig trobar una ilustració que em va sorprendre i em va fer canviar alguns dels criteris amb els quals ens fem les claus per a ser a internet.

Com fer una bona clau
Una bona clau fàcil per a les persones.

El criteri bàsic és generar el màxim possible de caràcters de manera que siga més costós per a la màquina generar la combinació i més fàcil de fer una regla nmenotècnica que ens permeta recordar la clau sense dificultats. És bàsic que si hem de fer servir una clau pugam dur-la al damunt sense massa complicació.

Hem de ser sabedors que hi ha programes de pen-test que, amb la utilitat de verificar la seguretat dels llocs web, poden fer atacs amb una llista de paraules o bé combinant lletres i signes de forma que arriben a trobar les claus. Un dels que he provat és el hydra que pots fer-lo servir des de l’entorn gràfic o la línia de comandaments.

Com a elements bàsics per a fer una clau robusta i que pugues recordar-la és:

  1. que tinga vuit o més caràcters.
    Normalment recomane al voltant dels dotze.
  2. que combine lletres i símbols.
    És útil, de vegades, substituir algunes lletres per el numero, la A pel 4, la E pel 3, …
  3. Utilitzar un símbol amb poc d’us com ara %, &, $, o els guionets baixos o mitjans.

Amb estos criteris pots utilitzar les paraules que pugues recordar ja que tenen un sentit per a tu i obligar al computador de torn a dedicar-li més temps a esbrinar amb quina clau entres als serveis d’internet. Recorda que sempre que compartisques un servei a internet, la clau més feble fà feble a tot el sistema.

Bon any i bones claus.